Клімат і продуктивність овочевих культур в Україні

6 Грудня, 2013

Монографія / Л.Ю. Божко. – Одеса : Екологія, 2010. – 368 с.

У монографії викладено результати досліджень впливу агрометеорологічних умов на темпи розвитку і продуктивність найбільш поширених овочевих культур. Отримано кількісні оцінки радіаційних характеристик полів з овочевими культурами та агрокліматичних умов формування врожаїв різних категорій. Виконано агрокліматичне районування території України щодо вирощування баклажанів, солодкого перцю, томатів, капусти та огірків. Оцінено можливі зміни агрокліматичних умов вирощування овочевих культур при зміні клімату.

Видання підготовлено в рамках проекту 159173-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR “Курс з експертизи та контролю якості харчових продуктів з урахуванням європейського досвіду” та призначено для робітників сільського господарства, агрометеорологів, студентів – агрометеорологів, агроекологів, сільськогосподарських вищих навчальних закладів.

 

The monograph covers the results of the research into the influence of agrometeorological conditions on development rates and productivity of the most widespread vegetable crops. Quantitative estimates of radiation in vegetable crop areas and agroclimate conditions for formation of yields of various categories are obtained. Agroclimate zoning of the territory of Ukraine for growing aubergines, sweet bell red pepper, tomatoes, cabbage and cucumbers is performed. The probable changes in agroclimate conditions for growing vegetable crops under the climate change are given estimation.

The publication is prepared within the framework of 159173-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR ‘EU Based Course in Foodstuff Expertise and Quality Control’ project and is intended for agricultural workers, agrometeorologists, students of agrometeorological and agroecological directions and the students of agricultural higher educational establishments.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf