Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем. Підручник.

9 Квітня, 2014

У підручнику викладено теоретичні і практичні засади побудови моделей динамічних процесів, які відбуваються в агроекосистемах, моделювання радіаційного, водно-теплового і турбулентного режимів агроекосис-тем. Розглядається моделювання впливу гідрометеорологічного режиму на формування фотосинтетичної продуктивності сільськогосподарських культур та ріст рослин. Особлива увага приділяється сучасним комплексним моделям формування урожайності. Підручник призначено для студентів вузів, які навчаються за напрямом „Гідрометеорологія”, студентів сільськогосподарських вузів та технікумів, він може бути також корисним для студентів і аспірантів географічних і біологічних факультетів університетів. Підручник може використовуватись як посібник для фахівців, які працюють в галузі сільськогосподарської метеорології, екології, біології, географії і сільського господарства для ознайомлення з методами моделювання динамічних процесів та вирішення конкретних задач.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf