Збірник програм нормативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

16 Квітня, 2014

Збірник програм нормативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»: Навчальне видання / За ред. проф.
Степаненка С.М. та доц. Владимирової О.Г. – Одеса: 2013. – 173 с.Збірник програм нормативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» включає програми нормативних навчальних дисциплін, які входять до галузевого стандарту вищої освіти України (ГСВОУ) – освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Програми нормативних навчальних дисципліни є складовою ГСВОУ. На їх основі розробляються робочі програми навчальних дисциплін.До Збірника увійшли програми нормативних навчальних дисциплін математичного, науково-природничого та професійно-практичного циклів підготовки бакалаврів.

У додатку надано витяг з ОПП «Додаток В. Перелік нормативних навчальних дисциплін та їх змістових модулів» та «Додаток Г. Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки, навчальними дисциплінами й практиками та перелік сформованих компетенцій».

 

Завантажити збірник у форматі .pdf