Про Центр

6 Грудня, 2013

ЦЕНТР ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ (ЦПД) ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ В ГАЛУЗІ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

В Одеському державному екологічному університеті створений центр передового досвіду (ЦПД) зі спеціалізацією в галузі агрометеорології та охорони навколишнього середовища на базі кафедри агрометеорології і агрометпрогнозів (завідувач кафедри – проф. А.М. Польовий) і кафедри прикладної екології (завідувач кафедри – проф. Т. А. Сафранов). З 8.06.2012 р. Центру наданий статус міжнародного.

З метою підвищення рівня професійної підготовки ЦПД проводить короткострокові і довгострокові курси перепідготовки для техніків і інженерів за напрямами підготовки «Метеорологія», «Агрометеорологія», «Прикладна екологія».

У цих областях наук відбувається значний прогрес внаслідок поліпшення розуміння випромінюваних процесів, застосування вдосконалених методів прогнозування і революції, що відбувається, в області інформаційних технологій.

ЦПД оснащений сучасним устаткуванням, придбаним у рамках проектів TEMPUS, для проведення лабораторних і практичних занять з різних дисциплін напрямів підготовки.
Програмне забезпечення комп’ютерних класів ЦПД включає комплекси спеціалізованих програм, створених на спеціальних кафедрах, які дозволяють проводити практичні заняття по вказаних напрямах підготовки.

ЦПД має унікальну електронну базу даних, що включає світові публікації з проблем метеорології, агрометеорології і прикладній екології за останні 20 років.

ЦПД має доступ до європейських інформаційних ресурсів у рамках консорціумів проектів TEMPUS.

Положення про ЦПДPolozhennia_COE

 

 ЦЕНТР ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА (ЦПО) СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 

В Одесском государственном экологическом университете создан центр передового опыта (ЦПО) со специализацией в области агрометеорологии и охраны окружающей среды на базе кафедры агрометеорологии и агрометпрогнозов (заведующий кафедрой – проф. А.Н. Полевой) и кафедры прикладной экологии (заведующий кафедрой – проф. Т.А. Сафранов). С 8.06.2012 г. Центру придан статус международного.

С целью повышения уровня профессиональной подготовки ЦПО проводит краткосрочные и долгосрочные курсы переподготовки для техников и инженеров по направлениям подготовки «Метеорология», «Агрометеорология», «Прикладная экология».

В этих областях наук происходит значительный прогресс вследствие улучшения понимания излучаемых процессов, применения усовершенствованных методов прогнозирования и происходящей революции в области информационных технологий.

ЦПО оснащен современным оборудованием, приобретенным в рамках проектов TEMPUS, для проведения лабораторных и практических занятий по различным дисциплинам направлений подготовки.

Программное обеспечение компьютерных классов ЦПО включает комплексы специализированных программ, созданных на специальных кафедрах, которые позволяют проводить практические занятия по указанным направлениям подготовки.

ЦПО обладает уникальной электронной базой данных, включающей мировые публикации по проблемам метеорологии, агрометеорологии и прикладной экологии за последние 20 лет.

ЦПО обладает доступом к европейским информационным ресурсам в рамках консорциумов проектов TEMPUS.